Kaufland w miejscowości Gryfice – kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznej

Kaufland Gryfice – zakres prac powierzony Control Process Electric Sp. z o. o. obejmuje :

- Dostawę i montaż kompletu transformatorów
- Prefabrykację, dostawę i montaż kompletu rozdzielnic Sn
- Prefabrykację, dostawę i montaż kompletu rozdzielnic głównych n.n.
- Prefabrykację, dostawę i montaż kompletu rozdzielnic obiektowych n.n.
- Wykonanie instalacji elektrycznych obiektu, automatyki oraz oświetlenia
- Wykonanie instalacji odgromowych oraz uziemienia
- Wykonanie systemu monitoringu stacji transformatorowych
- Wyposażenie placu budowy