Skrajne zjawiska pogodowe jak np. intensywne ulewy zdarzają się coraz częściej. W miastach, które mają duży udział powierzchni zabudowanej,  są często przyczyną lokalnych podtopień i zagrożenia wystąpienia powodzi. Nawałnice mogą uniemożliwić korzystanie z dróg miejskich i być przyczyną zalania piwnic. Dlatego gospodarowanie wodami opadowymi w miastach jest bardzo ważne.

Jak wygląda gospodarowanie wodami opadowymi w miastach?

W miastach jednym z podstawowych elementów infrastruktury gospodarowania wodami opadowymi jest kanalizacja deszczowa. Jest to system połączonych studzienek zbierających deszczówkę z powierzchni (dróg, parkingów, placów) i odprowadzający ją do cieków wodnych. Zanim woda trafi np. do rzeki, jest po drodze poddawana oczyszczeniu przez separatory. Ze względu na fakt, że większość powierzchni w mieście jest zabudowana, przy dużym natężeniu opadów, urządzenia nie nadążają odbierać wody deszczowej, co skutkuje przelewaniem się studzienek. Takie zjawiska są niekorzystne zarówno ze względu na straty powodowane przez podtopienia, jak i niedostateczne oczyszczenie deszczówki przed zrzutem do cieku wodnego. Dlatego coraz częściej gospodarowanie wodami opadowymi jest traktowane jako element zrównoważonego planowania.

Wody Opadowe
Wody Opadowe

Zrównoważone gospodarowanie wodami opadowymi

Zbieranie deszczówki przez system kanalizacji deszczowej nie powinno być jedynym działaniem gospodarowania wodami opadowymi. Miasta powinny zatrzymywać większą ilość wody, w celu poprawienia stosunków wodnych i zwiększenia roślinom dostępu do wody. Zrównoważone gospodarowanie wodami opadowymi powinno obejmować jednocześnie działania mające na celu ograniczenie spływu powierzchniowego. Jednym z podstawowych elementów zrównoważonego podejścia do wody deszczowej jest zwiększanie powierzchni terenów zielonych w miastach np. uwzględnianie zieleni w projektach, ogrody na dachach. Woda może być także gromadzona w zbiornikach retencyjnych, które mogą stanowić element dekoracyjny (kaskady, stawy w parkach).

Połączenie tradycyjnego gospodarowania wodami opadowymi z działaniami mającymi na celu zagospodarowanie jej na miejscu w mieście umożliwi zapobieganie skutkom nawałnic i będzie mieć wpływ na poprawę stosunków wodnych.

Facebook Comments
Załaduj więcej podobnych artykułów
Załaduj więcej Redaktor
Załaduj więcej Człowiek

Dodaj komentarz

Sprawdź też

Historia kinkietu

Czym są kinkiety i dlaczego ich używamy? Kinkiety to oprawa, która jest zwykle używana do …