Dom Hobby Łączenie operatorów – szkolenie z programowania

Łączenie operatorów – szkolenie z programowania

4 min odczyt
0
0
474

Operatory mogą być łączone w dowolny sposób. Nie potrzebujemy jednak do tego żadnych nowych instrukcji, połączymy operatory za pomocą… operatorów. W ten sposób nie trzeba budować kilku warunków które są umieszczone jeden w drugim, tylko odpowiednio skonstruować klauzulę (patrz skrypt na następnej stronie). Dzięki temu skrypt będzie lepiej wyglądał oraz będzie bardziej czytelny dla nas samych. Przekonamy się o tym na przykładzie skryptu sprawdzającego, czy wszystkie trzy zmienne i mają wartość większą od liczby dwa. Rezultatem wykonania jest zwrócenie informacji potwierdzającej

<?php

$Zmiennal = 5;

$Zmienna2 = 9;

$Zmienna3 = 16;

if($Zmiennal > 2)

{

if($Zmienna2 > 2)

{

if ($Zmienna3 > 2)

{

echo ‚Wszystkie zmienne mają wartość większą OD 2’ ;

}

else

{

echo ‚Zmienna3 nie jest większa od 2’ ;

}

}

else

{

echo ‚Zmienna2 nie jest większa od 2’ ;

}

}

else

{

echo ‚Zmienna1 nie jest większa od 2’ ;

}

?>

Po uruchomieniu programu:

http://localhost/skrypt.pl

otrzymamy:

Wszystkie zmienne mają wartość większą od 2

Można to oczywiście zrobić w bardziej przystępny sposób. Wystarczy wszystkie warunki ująć w jednej klauzuli warunkowej

<?php

$Zmiennal = 5;

$Zmienna2 = 9;

$Zmienna3 = 16;

if($Zmiennal > 2 AND $Zmienna2 > 2 AND $Zmienna3 > 2)

{

echo ‚Wszystkie zmienne mają wartość większą od 2’ ;

}

else

{

echo ‚Przynajmniej jedna zmienna nie ma wartości większej od 2’ ;

}

?>

Taki sposób zapisania warunku będzie dla nas bardziej czytelny, kiedy powrócimy do programu po jakimś czasie. Użyliśmy w nim połączenia ich za pomocą operatora AND, który oznacza, że każdy z warunków musi zostać spełniony.

<?php

$Zmienna1 = 5;

$Zmienna2 = 1;

$Zmienna3 = 16;

if ( ($Zmienna1 > 2 OR $Zmienna2 > 2) AND $Zmienna3 > 2)

{

echo ‚ Instrukcje w warunku zostały wykonane’ ;

}

else

{

echo ‚Instrukcje w warunku NIE zostały wykonane’;

}

?>

Wewnątrz warunku można także użyć nawiasów. W tym przypadku będzie sprawdzana wartość z każdego nawiasu z osobna. W pierwszym nawiasie jest i sprawdzenie, czy Zmiennal 1 lub Zmienna2 ma wartość większą od 2 oraz czy Zmienna3 także jest większa! od liczby dwa. Do jego spełnienia wystarczy bowiem, że I i jedna ze zmiennych 1 i 2 ma wartość większą od 2. Dzięki operatorom, za pomocą których można połączyć warunki razem ze sobą, uzyskamy o wiej le prostszy kod, jeżeli chodzi o wykonywanie odpowiednich funkcji w serwisie.

 

Facebook Comments
Załaduj więcej podobnych artykułów
Załaduj więcej Redaktor
Załaduj więcej Hobby

Dodaj komentarz

Sprawdź też

Przyłbice spawalnicze – jak chronią nasz wzrok?

Podczas spawania, niezależnie jakiej metody używamy, powstaje bardzo jasne światło. Następ…