Dom Bez kategorii Mieszkanie – dobro podstawowe

Mieszkanie – dobro podstawowe

3 min odczyt
0
0
6,716

Mieszkanie jest dobrem podstawowym i jednocześnie zaspakajającym szereg potrzeb wyższego rzędu. Posiadanie mieszkania ma fundamentalne znaczenie nie tylko dla poszczególnych obywateli czy gospodarstw domowych, ale także dla ogółu społeczeństwa i prawidłowego funkcjonowania państwa. Sytuacja mieszkaniowa obywateli wpływa na aktywność zawodową, kwalifikacje i ruchliwość przestrzenną pracowników. Sektor mieszkaniowy posiada bowiem szczególne cechy odróżniające go od innych działów gospodarki, a mające zasadnicze znaczenie dla poziomu życia obywateli jak też dla siły i rozwoju gospodarczego kraju.

Zobacz też: Nowe mieszkania na sprzedaż Bydgoszcz

Nieliczne programy reform mieszkalnictwa prezentowane w pierwszych latach po przejściu do gospodarki rynkowej w większości bazowały na propagandzie przedstawiającej mieszkania spółdzielcze i komunalne jako przeżytki komunizmu i gospodarki centralnie sterowanej. Przyjęcie takiej filozofii było wygodne, pozwoliło bowiem eliminować publiczne wydatki na mieszkalnictwo. Zapomniano, że różne wspólnotowe formy budownictwa czynszowego pojawiły się już XIX wieku, rozwinęły w latach międzywojennych, a ich najbardziej dynamiczny rozwój w uprzemysłowionych krajach zachodnioeuropejskich.

Obecnie w Polsce, mimo niemal najniższych w Europie wskaźników poziomu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych, nadal preferuje się mieszkalnictwo oparte na własności mieszkań argumentując, że mieszkanie własne jest w ostatecznym rachunku tańsze od czynszowego. Argument ten jest powszechnie przyjmowany ze względu na głęboki kryzys w budownictwie mieszkaniowym.

Choć od wprowadzenia reform rynkowych minęło ponad dwadzieścia lat, liczba mieszkań oddawanych do użytku utrzymuje się na poziomie sprzed pięćdziesięciu lat, a potrzeby mieszkaniowe znacznej części społeczeństwa pozostają niezaspokojone.

Facebook Comments
Załaduj więcej podobnych artykułów
Załaduj więcej Naczelny
Załaduj więcej Bez kategorii

Dodaj komentarz

Sprawdź też

Wybór Sali na Eleganckie Przyjęcie – Klucz do Wyjątkowej Atmosfery

Eleganckie przyjęcie to wydarzenie wyjątkowe, które wymaga nie tylko odpowiedniego stroju …