Dom Bez kategorii Mieszkanie – dobro podstawowe

Mieszkanie – dobro podstawowe

3 min odczyt
0
0
6,100

Mieszkanie jest dobrem podstawowym i jednocześnie zaspakajającym szereg potrzeb wyższego rzędu. Posiadanie mieszkania ma fundamentalne znaczenie nie tylko dla poszczególnych obywateli czy gospodarstw domowych, ale także dla ogółu społeczeństwa i prawidłowego funkcjonowania państwa. Sytuacja mieszkaniowa obywateli wpływa na aktywność zawodową, kwalifikacje i ruchliwość przestrzenną pracowników. Sektor mieszkaniowy posiada bowiem szczególne cechy odróżniające go od innych działów gospodarki, a mające zasadnicze znaczenie dla poziomu życia obywateli jak też dla siły i rozwoju gospodarczego kraju.

Zobacz też: Nowe mieszkania na sprzedaż Bydgoszcz

Nieliczne programy reform mieszkalnictwa prezentowane w pierwszych latach po przejściu do gospodarki rynkowej w większości bazowały na propagandzie przedstawiającej mieszkania spółdzielcze i komunalne jako przeżytki komunizmu i gospodarki centralnie sterowanej. Przyjęcie takiej filozofii było wygodne, pozwoliło bowiem eliminować publiczne wydatki na mieszkalnictwo. Zapomniano, że różne wspólnotowe formy budownictwa czynszowego pojawiły się już XIX wieku, rozwinęły w latach międzywojennych, a ich najbardziej dynamiczny rozwój w uprzemysłowionych krajach zachodnioeuropejskich.

Obecnie w Polsce, mimo niemal najniższych w Europie wskaźników poziomu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych, nadal preferuje się mieszkalnictwo oparte na własności mieszkań argumentując, że mieszkanie własne jest w ostatecznym rachunku tańsze od czynszowego. Argument ten jest powszechnie przyjmowany ze względu na głęboki kryzys w budownictwie mieszkaniowym.

Choć od wprowadzenia reform rynkowych minęło ponad dwadzieścia lat, liczba mieszkań oddawanych do użytku utrzymuje się na poziomie sprzed pięćdziesięciu lat, a potrzeby mieszkaniowe znacznej części społeczeństwa pozostają niezaspokojone.

Facebook Comments
Załaduj więcej podobnych artykułów
Załaduj więcej sitab
Załaduj więcej Bez kategorii

Dodaj komentarz

Sprawdź też

Psycholog, jest kimś kto nam zechce pomóc

Z jakiego powodu wspomina się o tym, iż psycholog z Poznania to ktoś kto nam zazwyczaj chc…