Projekt studni głębinowej

Studnia głębinowa to po prostu pionowa konstrukcja – ujęcie wód podziemnych. Ma ona postać sztuczni wybudowanego otworu w ziemi. Jakość takiej wody jest bardzo wysoka. Studnia głębinowa ponadto zapewnia nam pewny dostęp do wody.

Budowa studni będzie dobrym rozwiązaniem w przypadku:

  • gdy do naszej działki nie jest podprowadzony wodociąg;
  • gdy chcemy obniżyć generowane dużym zużyciem wody z wodociągów koszty. Woda ze studni głębinowej jest za darmo.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każda działka budowlana musi mieć zapewnioną możliwość przyłączenia jej uzbrojenia do sieci między innymi wodociągowej. Jeśli to nie jest możliwe, wówczas otrzymujemy pozwolenie na budowę studni. Takie ujęcie wody głębinowej może być także wybudowane, gdy duże zużycie wody tego wymaga. Na takie rozwiązanie decydują się więc często ogrodnicy.

Studnia wiercona najlepiej nadaje się do czerpania wody pitnej. Dlatego, że jest głęboko kopana i kolejne warstwy gleby stanowią niejako filtry czyszczące. Z kolei kilkumetrowe studnie głębinowe kopane i abisyńskie pobierają wyłącznie wodę powierzchniową – taka jest narażona na przeróżne zanieczyszczenia.

Budowa studni głębinowej wiąże się z koniecznością uzyskania decyzji zatwierdzającej roboty geologiczne. Takie przepisy stosuje się przy projekcie studni głębszej niż 30 metrów.

Projekt studni głębinowej opracowywany jest odpowiednio do zagospodarowania terenu i wymaga zastosowania się do wytycznych z rozporządzenia Ministra infrastruktury.

Facebook Comments
Załaduj więcej podobnych artykułów
Załaduj więcej Redaktor
Załaduj więcej Budowa

Dodaj komentarz

Sprawdź też

Jak rozliczać księgi rachunkowe? Skorzystaj z usług specjalistów!

Szybko zmieniające się przepisy podatkowe sprawiają, że coraz trudniej we własnym zakresie…